Home » Foto » Ansel Adams del 2

Ansel Adams del 2

Med en ny start i Adams liv stod det strax klart att fotografi var hans passion. Hans första besök till Yosemite nationalpark inspirerade honom så pass mycket att det var här han kom att spendera mycket tid med att fotografera. Det var även här kan kom att träffa sin blivande fru Virginia Best.

Ansel Adams del 2

Miljövän

I slutet av Adams tonår var han en ivrig läsare av tidningar som handlade om fotografi, deltog i klubbmöten som handlade om kameror och foto och besökte så många fotografi- och konstutställningar han bara kunde. Han spenderade samtidigt mycket tid i naturen och utforskade delar av Sierra Nevada både på sommaren och vintern. Vid 26 års ålder gifte han sig med Virginia Best och strax därpå gick han med i Sierra Club, en klubb dedikerad till att bevara de vilda och oexploaterade platserna på världen. Han blev en miljövän och många av hans fotografier visar hur nationalparker såg ut före människans påverkan. Hans fotografier har främjat många av Sierra Clubs mål och har uppmärksammat miljöproblemen skapade av människan. Sierra Club anordnade årliga High Trips som de kallade dem, bergsklättringar i Sierra Nevada, och dessa deltog Adams i och var först med flera olika bestigningar i Sierra Nevada. Adams spenderade somrarna med att vandra, campa och fotografera. Resten av året utvecklade han sitt pianospelande och gav pianolektioner. Han utvecklade även sin fotografiteknik och började experimentera med olika tekniker för att få ett så unikt fotografi som möjligt. Ansel Adams avled den 22 april 2022 på intensivavdelningen på ett sjukhus i Monterey, California till följd av hjärtrelaterad sjukdom. Med honom på sjukhuset var hans fru, hans barn Michael och Anne och hans fem barnbarn. Adams blev 82 år gammal.

Den framgångsrika fotografikarriären

Adams fick sin första bild publicerad år 1921. År 1927 skrev Adams: ”Mina fotografier har nu nått ett stadium där de är värdiga för världens kritiska undersökning”. Adams första portfölj med foton blev en succé och han tjänade strax under 4 000 dollar och fick strax därpå kommersiella uppdrag. Hans experimenterande kulminerade på 1930-talet när han skapade unika kontraster och fotografier. Han spenderade fortfarande mycket tid i Yosemite där han tog många av de bilder som idag är hans mest kända exemplar. Under en resa i New Mexico på 1940-talet tog han det fotografi som är ett av de som är mest känt för omvärlden, ”Moonrise over Hernandez”. Vid framkallningen justerade han framkallningstiden efter kontrasten och vid kopieringen var han mycket noga med efterbelysning och skuggning för att framhäva eller dämpa delar av motivet. Han hann bara ta en exponering och då han inte hittade sin exponeringsmätare fick han utgå från sin kunskap om hur mycket ljus som månen reflekterar, och på det sättet kunde han bestämma exponeringsvärdena. Det visar hur skicklig han var, han var inte enbart en fotograf som tog bilder, han var även en konstnär när det kom till framkallandet av bilden. Adams har sammanlagt gjort fyra portföljer, den sista kom år 1963. 1970-talet spenderade han sin tid med att återtrycka negativ från hans valv för att tillfredsställa den stora efterfrågan på hans verk då konstmuseer nu skaffat fotografiska utställningar.

Den framgångsrika fotografikarriären

Comments are closed.