Home » Foto » Fotografins tidiga utveckling

Fotografins tidiga utveckling

Tack vare vetenskapen fotografi har samhället kunnat utvecklats och blivit till det som det är idag. Utan fotografi hade vi definitivt saknat något i våra liv, speciellt sedan fotografi är grunden till filmkonsten också. Genom fotografin har en helt ny konstnärsform växt fram och skapat nya karriärmöjligheter och fotografi använts idag inom vetenskapen, inom konst, film och video, rekreationsändamål, hobby och masskommunikation. Fotografi har funnits länge och dess historia börjar redan på 1000-talet.

Fotografins tidiga utveckling

Fotografins historia

Fotografins historia börjar med ett naturligt fenomen som kallas för camera obscura. Detta är när man genom en liten öppning på en motsatt yta kan projicera en omvänd bild. Metoder för att använda detta fenomen tillsammans med ritkameror, camera lucida, beskrevs som ett alternativ för att ersätta tecknande på ritpapper för hand på 1000-talet. Principen har varit känd och faktiskt använts i förhistoriska tider. Camera obscura finns dokumenterat i kinesiska skrifter som är daterade till 400-talet f.Kr. Så principen var känd, men det dröjde tills 1500-talet innan själva tekniken utvecklades. Men det som återstod att göra var att komma fram till hur man skulle kunna få en bild varaktig. Fram tills 1500-talet hade camera obscura ändå spelat en viktig roll då principen användes för att studera optik och astronomi. Under 1500-talet började så småningom tekniska förbättringar att ske. Några av dessa var en lins och ett membran som begränsar bländningen. I mitten av 1500-talet hade utvecklingen kommit så långt som man hade förutsett på 1000-talet när de förutsåg att camera obscura kunde ersätta tecknande för hand. År 1558 uppmanade nämligen Giambattista della Porta, en italiensk forskare och dramatiker, till att använda camera obscura som ritningshjälp i sina populära och inflytelserika böcker. Hans råd antogs av artister allt mer med tiden och på 1700-talet användes bärbara versioner av camera obscura. Först som ett tält, senare som lådor. Camera obscura betyder mörkt rum på latin så det var det som var viktigt, det skulle stänga ute ljuset.

Fotografins historia

1800-talet ska visa sig vara ett viktigt århundrade

Omkring år 1800 gjordes det första kända försöket att fånga en bild i en camera obscura med hjälp av en ljuskänslig substans. Bakom försöket låg den brittiska uppfinnare Thomas Wedgwood som till sin hjälp i sitt försök använde papper eller vitt läder behandlat med silvernitrat. Hans försök blev inte vad han hoppades på även om han lyckades att fånga skuggor av föremål. Om Wedgwood hade haft hälsan i behåll hade han kanske inte slutat där men det antas att han gav upp på grund av sin sviktande hälsa. Wedgwood avled år 1805 vid 34 års ålder. Det fanns dock gott om folk som var fast besluten om att utveckla fotografin. En av dessa var Nicéphore Niépce som länge hade experimenterat med att försöka framställa bilder med hjälp av ljussalter. År 1816 hade han lyckats men nästa problem var att på något sätt fixera bilderna. Från år 1826 finns det en bild bevarad som han framställt med direktkontakt mellan gravyr och en heliografisk plåt. Detta skedde alltså utan användande av camera obscura vilket inledde en ny era av experimenterande.

Comments are closed.