Home » Foto » Fotografi på 1900-talet

Fotografi på 1900-talet

Under 1900-talet uppfanns och förbättrades flertalet metoder som var för sig kom att förändra fotografin för alltid. Det handlar om den första småbildskameran, färgbilder, digitala fotografier och flera olika bildtekniker och bildformer.

Fotografi på 1900-talet

Småbildskameran

Denna form av kamera har sitt ursprung i det tidiga 1900-talet och har amatörfotografen Oskar Barnack att tacka för sin uppkomst. Barnack tyckte mycket om att fota men var också kräsen i sitt fotande, han ville ta flera bilder för att sedan välja ut den bästa. På den tiden användes en glasplåtskamera och glasplåtarna tillverkade man själva. De var tunga och besvärliga att släpa omkring på. Barnack var inte nöjd med detta tillvägagångssättet och bestämde sig för att göra något åt det. Han utvecklade en liten kamera som man istället laddade med 35 millimeter biograffilm. Kameran använde han till en början att som en form av exponeringsmätare för sina glasplåtar. Hans uppfinning växte intresse hos andra fotografer och så småningom togs en riktig kamera fram baserad på Barnacks konstruktion. Då spelfilm var vida utspritt behölls biograffilmen. År 1925 introducerades kameran för allmänheten och nio år senare lanserade Kodak en kamera kallad Retina som snabbt kom att bli standard. Från tunga glasplåtar till småbildskamera innebar ett stort steg i fotografins historia.

Färgbilder och digitala bilder

Färgfotografering var inget nytt för 1900-talet, det tidigaste permanenta färgfotografiet togs redan 1861. Problemet var dock att processen för att åstadkomma ett färgfoto var alldeles för invecklad och krånglig för att den skulle standardiseras. Dessutom var det endast vissa färger som man lyckades fånga på foto. I början av 1900-talet kunde fler färger avbildas på foto tack vare fotokemisters arbete. Bröderna Lumière började i tidigt 1900-tal att utveckla färgfilmer men det dröjde till 1930-talet tills en ny och enklare färgfotoprocess lanserades av bland annat Kodak och det tyska filmföretaget Agfa. Moderna filmer är baserade på denna teknik från 1930-talet även om processen förbättrats avsevärt.

Färgbilder och digitala bilder

När Polaroid introducerade färgfoton som framkallades på ett par sekunder inuti kameran blev färgfoto alltmer tillgängligt. Samtidigt så pågick förhistorian till den digitala kameran när det experimenterades med digitala signaler och digitala former av bild på datorer. En digital kamera skapades år 1975 men var inte avsedd för produktion. Kameran vägde 3,6 kilo, hade en upplösning på 0,01 megapixel och tog 23 sekunder på sig för att ta en bild. Den första digitala kameran avsedd för allmänheten lanserades av Sony år 1981.  Kameran hade ingen film och sparade bilderna på en diskett. Det var dock inte fullt ut digital utan den första riktiga digitalkameran lanserades år 1990 av Kodak och hette DCS 100. Sedan dess har den digitala fotografin tagit över allt mer och står idag för mer än 99 procent av alla nya foton.

Bildformer

Under 1900-talet uppstod även olika bildformer när alltmer av allmänheten hade en kamera hemma. Infrarött fotografi är en av dessa bildformer, undervattensfoto är en annan. 1900-talet var sannerligen ett århundrade där fotografins möjligheter fullkomligt exploderade och lade grunden för den fotografiska kunskapen vi har idag. Fotografi har växt till att blivit en helt egen konstform och har idag väldigt mycket olika användningsområden.

Comments are closed.