Home » Foto » Fotografi som konst

Fotografi som konst

Den västerländska konstvärlden välkomnade konst- och dokumentärfotografering redan under 1900-talet. Sedan dess har fotografins användningsområden blivit allt fler och fotokonsten har utvecklats i takt med nya bildformat.

Fotografi som konst

Konstfotografer

De allra tidigaste konstfotograferna verkade i det tidiga 1900-talet. Två av dessa var Nicola Perscheid och Henry B. Goodwin. De försökte imitera olika målartekniker. Detta fick dock mothugg av vissa då de ansåg att man inte skulle imitera andra konstformer utan att se fotografi som en egen konstform som skulle bilda sig en egen identitet. Alfred Stieglitz var ett annat namn som skulle komma att ha stor betydelse för fotografikonsten. Stieglitz var en amerikansk fotograf som verkligen brann för fotografi och det var det hans liv kretsade omkring. Han studerade fotografi i Berlin, var medlem och ledare i flertalet fotoklubbar och redaktör för olika fotografitidskrifter. Stieglitz fotografier var populära och han underströk det faktum att fotografi handlade om observation. År 1907 tog han ett foto ombord på ett transatlantiskt fartyg som visar klasskillnaderna ombord. Fotot har fått namnet ”The Steerage” och blivit ett av hans mest kända fotografi. Steiglitz var den som såg till att fotografier fick en plats på museum. Museer skulle inte bara acceptera målningar utan även estetiska fotografiska bilder vilket de gjorde. Fotokonsten dominerades av ett antal genrer fram till slutet av 1970-talet. Det var speciellt vanligt att skapa fotokonst av nakenbilder, porträtt och naturlandskap. På 1970- och 1980-talet framträdde även flera fotokonstnärer som Sally Mann, Robert Farber och Cindy Sherman.

Fotokonsten i nutid

På senare år har fotokonsten ökat stort i intresse. I och med att alla nu har en högkvalitativ kamera i sin mobil så kan vem som helst ta konstnärliga bilder. Fotokonst är dock mer professionellt än en mobilkamera. Samlare av fotokonst har framträtt och finns på olika nivåer då. Det sägs dock att oavsett nivå så har de alla något gemensamt. Köper de ett verk kommer de alltid tillbaka för att köpa ytterligare ett fotografiskt konstverk. De klassiska auktionsfirmorna Bukowskis och Stockholms Auktionsverk har märkt av det ökade intresset för fotokonst och har därför sett till att foto är ett självklart inslag på deras auktioner.

Fotokonsten i nutid

Fotosamlare i Sverige skiljer sig från fotosamlare från exempelvis USA. I USA är det vanligt att tidiga bilder från 1800-talet och 1900-talet säljs medans det i Sverige varit svårt att få sådana bilder sålda. I Sverige är fotosamlaren mer intresserad av bilder från 1980-talet och framåt. Som med alla konstformer så uppstår trender. Trender idag är bland annat iscensatta bilder och att använda olika former av belysning för att framhäva en specifik detalj i bilden. Inom den konstnärliga fotokonsten används idag även ultraviolett och infrarött ljus. Fotokonstnärer tycker ofta om att experimentera med en bild vilket ibland skapar unika foton. Det går att manipulera, filtrera och ändra upplösningar på bilderna, något som kan användas för att få fram rätt uttryck i bilden. Fotokonsten fortsätter att växa och det förutspås att gamla klassiska bilder kommer att bli en allt större marknad samtidigt som nutida fotokonstnärer får det allt mer tuffare konkurrens om kunderna. Fotokonsten har idag flera kända konstnärer och kända bilder, historiska som nutida, som betraktas som klassiska konstverk.

Comments are closed.